Окуу иштери

Педагогика секциясы  төмөндөгү 2 адистикти дайындап чыгарат.

  • 050709 Башталгыч класстарды окутуу» адистиги. 9-кл базасында 2 жыл, 10 ай, 11-кл базасында 1жыл 10 ай окушат.

050704 «Мектепке чейинки билим берүү» адистиги. 9-кл базасында 2 жыл, 10 ай, 11-кл базасында 1жыл 10 ай окушат.

Башталгыч класстарды окутуу жана мектепке чейинки билим берүү адистиктеринде практикалык иштер өткөрүлүп келүүдө.

1.Окуп таанышуу практика

2.Педагогикалык практика

3. Кесип алдындагы практика

Багытооочу жана жыйынтыктоочу конференциялар жыл сайын өткөрүлүп турат

Башталгыч класстарды окутуу» жана «Мектепке чейинки билим берүү» адистиктеринин 3-курсунун студенттерине «Жыйынтыктоочу конференция» болуп өттү.

Прокрутить вверх