Педагогика секциясынын окутуучулар курамы

Педагогика секциясынын бекитилген штаттык  курамында 15 окутуучу эмгектенет. Алардын ичинен 2 кош жумушчу. 1 илимдин доктору жана 1 илимдин кандидаты, 4 магистр, 6 билим берүүнүн мыктысы бар. Секциянын профессордук-окутуучуларынын сапаттык курамы  18% түзөт.

Билими:   Жогорку.   В.В. Маяковский атындагы “Кыз келиндер Педагогикалык Институту” (1982 ж)

Адистиги: “Мектепке чейинки билим беруу. Педагог- психолог.

Илимий даражасы: философия илимдеринин кандидаты-2006-ж.

Илимий наамы: доцент- 2007-ж.

Билим берүүнүн мыктысы — 2014-ж.

Билими: Жогорку, В.П. Чкалов атындагы Оренбург мамлекеттик педагогикалык институту,(1988-1993-жж.)

Адистиги: улуттук мектепте орус тили жана адабияты мугалими.

Илимий даражасы: педагогика илимдеринин кандидаты – 2008-жыл;

педагогика илимдеринин доктору – 2019-жыл.

Илимий наамы: доцент

Билим берүүнүн мыктысы- 2011-ж.

Билими:   Жогорку.   В.В. Маяковский атындагы “Кыз келиндер Педагогикалык Институту” (1982 ж)

Адистиги: “Мектепке чейинки билим беруу. Педагог- психолог.

Билим берүүнүн мыктысы — 2014-ж.

Билими:   Жогорку.

В.В.Маяковский атындагы Кыргыз кыз-келиндер институтунун педагогика жана башталгыч билим берүү методикасы  адистиги 1988-ж.

Адистиги: “Башталгыч билим берүү”

Билим берүүнүн мыктысы 2019-ж.

Билими:   Жогорку.Э.Арабаев атындагы КМПУ 2000ж

Адистиги: “Башталгыч билим берүүнүн педагогикасы жана методикасы кошумча мектепке чейинки билим берүү педагогикасы”

Билим берүүнүн мыктысы

Билими:   Жогорку.  БГУ 1997 – 2002 жж.

Адистиги: Социалдык кызмат

Квалификациясы:Социалдык кызмат  адиси ,

“Психолог-практик “кошумча адистиги.

Билими : Жогорку. Талас Мамлекеттик Университет: 2001-ж.

Адистиги: Башталгыч билим берүү педагогикасы жана методикасы кошумча мектепке чейинки билим берүү педагогикасы

Билими : Жогорку. Талас Мамлекеттик Университет: 2001-ж.

Адистиги: Башталгыч билим берүү педагогикасы жана методикасы кошумча мектепке чейинки билим берүү педагогикасы

Билими:   Жогорку  Ж.Баласагын атындагы КУУ 2006 ж, ТГУ магистр 2024-ж.

Адистиги: Педагогика башталгыч класс

Магистр

Билими:  Жогорку. Талас мамилекеттик университети  2011-ж.

Адистиги: “Башталгыч билим берүүнүн педагогикасы жана методикасы”

Билими:  Жогорку. Талас мамилекеттик университети  2013-ж.

Адистиги: “Башталгыч билим берүүнүн педагогикасы жана методикасы”

Билими:  Жогорку. Талас мамилекеттик университети  2013-ж.

Адистиги: “Башталгыч билим берүүнүн педагогикасы жана методикасы”

илими:  Жогорку. Талас мамилекеттик университети  2011-ж.

Адистиги: “Башталгыч билим берүүнүн педагогикасы жана методикасы”

Прокрутить вверх