Практика

Өндүрүштүк жана квалификация алдындагы практика

Ар бир окутуучу колледждин өнүгүүсүнө өз салымын кошуп, республикадагы орто кесиптик билим берүү системасынын модернизацияланышындагы жаңы форматтагы адистердин даярдалышындагы аткарган өз орду бар деп айтсак болот.

Практтика алдындагы коференциядан кийин студенттерге кундолуктор тапшырылды

Талас шаарындагы “Маалыматтарды иштетүүнүн автоматташтырылган системасы жана башкаруу” ,  “Электр менен камсыздоо”,  “Автомобиль унааларын техникалык тейлөө жана оңдоо” багыттары боюнча окуу планында көрсөтүлгөндөй окуу- таанышуу, өндүрүштүк жана квалификация алдындагы практикага чыгышат

Прокрутить вверх