ТУРГУНБАЕВА ЗУХРА БЕКБОЛОТОВНА

Ага окутуучу.

Билими: ТалМУнун ИСТ адистигин аяктаган (2007-ж.).

Магистратура: КР президентине караштуу мамлекеттик башкаруу академиясы «Билим берүүдөгү менеджмент» багыты боюнча( 2013-ж.).

Илимий эмгектери: 10 илимий макала жана 8 методикалык көрсөтмө.       

Илимий темасы: «КР регионунда айыл аймактарын туруктуу өнүктүрүүнү камсыз кылуу».

Байланышуу
маалыматтары
: e-mail: zuchra.g.t@gmail.com.

Прокрутить вверх