Укук таануу жана коомдук дисциплиналар секциясынын окутуучулары

Секциянын курамында  5 штаттык окутуучу,  кош жумуш аткаруучулар 6 окутуучу эмгектенишет. Алардын ичинде: илимдин кандидаттары 3, 2 магистр,3 билим берүүнүн мыктысы бар.

Секциянын башчысы: Чалабаева Джазгуль Айбашовна

Билими: Жогорку.  Кыргыз эл аралык Университети (бакалавр), Ж.Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университети (магистратура)

Адистиги:Юрист

Узакбаева Жакшыгул Аскарбековна

Билими: Жогорку . Ж. Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университети

Адистиги: Юрист

Кызматы:Кыргыз Республикасынын Акыйкатчысынын (Омбудсменинин)Талас облусу боюнча ыйгарымдуу өкүлү

Уметов Эрмек Асанович

Билими: Жогорку. Кыргыз мамлекеттик университетинин механика-математика факультети -1975-ж.
Аспирантура 2010-ж. Философия илимдеринин кандидаты.
Адистиги
: Философ

Мадмарова Эльнара Абдувалиевна
Билими:Жогорку.Ош мамлекеттик университети 1993-ж.,КМУ 1997-ж.

Юридика илимдеринин кандидаты 28.11.2019-ж.

Адистиги :ЮристТурсалиева Гуля Жакыпбековна

Билими: Жогорку.Ош Мамлекеттик педагогикалык институту (1982-ж-1987-ж)

Илимий даражасы:Социология илимдеринин кандидаты

Омурзакова Савлем Токтоновна


Билими:Жогорку. Чуй  Мамлекеттик  Университети
Адистиги: Юрист

Бекмуратова Динара Замировна

Билими: Жогорку. Жусуп Баласагын атындагы КМУ; Тарых жана чөлкөм таануу факультети
Адистиги: Тарых мугалими 

Наржигитова Клара Жанусаковна
Билими:Жогорку .ТалМУ .Тарых  жана  коомдук  илимдер  факультети

Адистиги: Тарых мугалими 

Акматова Эльвира Айткуловна

Билими:Жогорку . ТалМУ .Тарых  жана  коомдук  илимдер  факультети
Адистиги:   Тарых мугалими

Батырбек  кызы  Айнура

Билими:Жогорку. Кыргыз  мамлекеттик юридикалык академиясы
Адистиги: Юрист

Прокрутить вверх