Коомдук илимдер кафедрасы

084Кудабаева Гүлира Байдылдаевна

кафедранын башчысы,

философия илимдеринин

кандидаты, доцент 

Коомдук илимдер кафедрасынын алдында 2009-жылы мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу адистиги ачылган. Коомдук илимдер кафедрасынын профессордук-окутуучулар курамынын жалпы саны 13. Анын ичинен филос.и.к., доценттери – 3, а.ч.и.к., доцент – 2, б.и.к, доцент – 1, б.и.к. – 1,   ага окутуучу – 2, окутуучу  — 3, магистр – 1.

 1. Кудабаева Гулира Байдылдаевна – филос.и.к., доцент, кафедра башчысы
 2. Калманбетов Манас Мырзабекович — филос.и.к., доцент
 3. Абдыкаирова Айнакан Ибрагимовна — а.ч.и.к., доцент
 4. Койчуманов Замир Турарбекович – б.и.к.
 5. Курманбаева Гульсада Ийгиликовна – окутуучу, лаборант
 6. Искакова Эльмира Жакшынбековна – методист, окутуучу
 7. Уметов Эрмек Асанович — филос.и.к., доцент
 8. Упенов Айбек Шерипбекович – а.ч.и.к., доцент
 9. Мырзабекова Укен Джаныбердиевна – б. и. к, доцент
 10. Ниясалиев Марат Анарбекович – ага окутуучу, магистр
 11. Насипбаева Ырыс Ибраимовна – ага окутуучу, изденүүчү
 12. Кенешбекова Айгерим Канатовна – окутуучу, изденүүчү
 13. Майтпасов Кожомкул Кенжекулович – окутуучу.

085Коомдук илимдер кафедрасынын негизги максат-милдеттери социалдык, регионалдык, психологиялык башкаруу ишмердүүлүктөрүн бекемдөө; профессордук-окутуучулар курамынын окуу-методикалык  ишмердүүлүгүн өркүндөтүү;  студенттердин инсандык башкаруу чеберчилигин, маданий этикалык баарлашуу жөндөмдөрүн өстүрүү, окутуунун жаңы технологиясын өркүндөтүү; студенттердин жекече билим алуу траекториясын калыптандыруу; студенттер арасында тарбиялык иштерди жүргүзүү; кафедранын багыты боюнча илимий-

педагогикалык кадрларды даярдоо жана алардын квалификациясын көтөрүү максатында иш алып баруу болуп саналат.

088Ал эми окуу-методикалык жактан окутуунун жаңы формаларын иштеп чыгуу жана өркүндөтүү, методикалык окуу куралдарын иштеп чыгуу,  студенттерге методикалык жана практикалык жактан жардамдарды берүү, тереңдетип окутуу үчүн жана студенттердин  башкаруу системасы боюнча жөндөмдүүлүктөрүн өнүктүрүү максатында атайын курстарды уюштуруу, жетишпеген студенттер менен иштөө үчүн шарттарды түзүү, студенттер менен илимий-изилдөө иштерин жүргүзүү жана студенттердин өз алдынча таанып- билүүсүн өнүктүрүүнүн үстүндө иш алып барат.

Кафедра аспиранттарды, изденүүчүлөрдү жана келечектеги илимдин кандидаттарын даярдоо  максатында иш алып барууда. Ушул тапта биздин кафедра Президенттин алдындагы КР Башкаруу академиясы, К.Карасаев атындагы Бишкек гуманитардык университети, И.Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университети жана Ж.Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университети менен тыгыз байланышта иштейт. Кафедранын окутуучулары ар жылы өткөрүлүүчү илимий-практикалык конференцияларга активдүү катышууда. Университетте, факультетте даталуу күндөргө карата спорттун түрдүү тармактары боюнча өткөрүлгөн оюн-таймаштарга, маданий иш-чараларга да катышып турат.

087 086

Прокрутить вверх