Экскурсия сабагы

т.и.к., доцент Жусупова М.М.  2017-жылдын 22-апрель күнү Б-1-15, Гео-1-15, ПНО-1-15, М-1-15 группаларынын студенттери менен Кыргыз Улуттук “Манас” ордо комплексинде Ата Мекен тарыхынын предмети боюнча практикалык сабакта жана Талас шаарынын А.Огомбаев атындагы музыкалык мектебинде уюштурулган сүрөт музейинде.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*