Студенттик педпрактикалык конференция-2017

 

Гуманитардык факультеттин 3-курсунун (гр:Р-1-14, И-1-14, А-1-14, К-1-14)

студенттеринин педагогикалык практикасынын жыйынтыктоочу конференциясы болуп өттү. Конференцияга ТалМУнун окуужана илимий  иштери боюнча проректору М.Тургунбаев, факультеттин деканы К.Ж.Абдиева, кафедра башчылары: ГА.Душеева, Т.К.Айталиева, Р.Т. Конокбаев, ГС.Сатаева жана педпрактикага бөлүнгөн методист окутуучулар: Жусупова М.М.Турдалиева В, Алтыкеева Н.Ж. катышышты. Ар бир адистиктен бирден студент- практикант практика учурунда өткөн ачык сабактарынан 20 минуталык фрагмент-сабак өтүп, өздөрүнүн жөндөмүн, сабакта колдонгон методдорун көрсөтүүгө аракет кылышты.

           К-1-14 группасынан Кутманаалы кызы Медина 6-класста өтүлүүчү Ж.Бөкөмбаевдин “Чептен эрдин күнү бек”поэмасын өттү. Сабакта поэма боюнча тартылган видио-фильмди көрсөтүп,чыгарманын патриоттук идеясын, көркөмдүгүн ачып берди. Медина сабакта өзүн эркин алып жүрө алды,сүйлөө чеберчилигин көрсөттү. Сабак өз максатына жетти. Сабакты жыйынтыктоо, баалоосу да өзгөчө болду.Сабактын жыйынтыгында ар бир окуучунун оюн билүүгө көңүл бурду. Сабакты баалоодо “5”үчүн бурчту форманы “4”үчүн бурчту форманы “3”үчүн бурчтуу форманы “3”үчүн бурчту форманы колдонду.    

     Окутуучулардын берген талдоосу боюнча студент-практиканттын

Конференцияда студенттердин практика учурунда чогулткан папкаларына көзөмөл жүргүзүп, баа берилди.Практика учурунда студенттер келечекте иштей турган мугалимдик кесиби үчүн пайдалуу тажрыйбаларды топтой алышкандыгын айтышты. Педагогикалык практиканын студенттин кесиптик чеберчилигин калыптандырууда мааниси зор.

 

Прокрутить вверх