Талас мамлекеттик университети 2017-2018- окуу жылына адистиктер боюнча кабыл алууну жарыялайт

Талас мамлекеттик университети 2017-2018- окуу жылына төмөнкү адистиктер боюнча кабыл алууну жарыялайт

Талас мамлекеттик университетинин негизги милдеттеринин бири-келечектен көптү үмүттөндүргөн биздин жаштарга терең билим берүү менен аларга бардык шарттарды түзүп берүү жана аларды өзү тандаган кесиптердин ээси болууга багыттап даярдоо.

Учурда окуу жайдагы билим берүү заманбап технологиялардын негизинде жүргүзүлүп, европалык Болон процессинин стандарттарына ыңгайлашкан. Университетте 7 окуу корпусу, 2 жатакана, 14 компьютердик класс, 5 илимий-методикалык китепкана иштейт. Бардык окуу корпустарында кабелсиз байланыштагы Интернети, Wi-Fi коюлуп, жаңы IT технологиялар менен жабдылган окуу аудиториялары, кабинеттери, адистештирилген лабораториялар уюштурулган. Бүгүнкү күндө ТалМУ чет өлкөлүк жогорку окуу жайлары: Испаниянын Лас Пальмас университети, Германиянын Кобленц Ландау университети, Румыниянын Александр Лоан университети, Индиянын КИИТ университети, Түркиянын Анадолу университети, коңшулаш Казахстандын Чокан Валиханов университети, Россиянын Алтай университети ж.б. көптөгөн окуу жайлары менен кызматташып келет.

Талас мамлкеттик университети төмөнкү багыттар боюнча гранттык (бюджеттик), контрактык (4 жыл) жана аралыктан окутууга (дистанттык – 5 жыл) абитуриенттерди кабыл алууну жүргүзөт:

Табият таануу жана педагогика факультети

Шифр Даярдоо багыттары, адистиктер Окуу формасы Талап кылынуучу тесттер
1

 

550700 Педагогика    
  Башталгыч билим берүүнүн педагогикасы жана методикасы күндүзгү, дистанттык негизги тест,тарых же биология
  Мектепке чейинки билим берүүнүн педагогикасы жана методикасы күндүзгү, дистанттык негизги тест,  тарых же биология
2 550200 Физика – математикалык билим берүү
Математика күндүзгү, дистанттык негизги тест, математика
Информатика күндүзгү, дистанттык негизги тест,   математика же физика
Физика күндүзгү негизги тест, физика
3 550100 Табигый – илимий  билим берүү
Биология күндүзгү, дистанттык негизги тест,  биология
Химия күндүзгү негизги тест, химия
География күндүзгү, дистанттык негизги тест
4 520800 Экология жана жаратылышты пайдалануу
Экология күндүзгү, дистанттык негизги тест, химия же биология
5   Айыл – чарба бакалавры күндүзгү негизги тест

 

Гуманитардык факультет

 

Шифр Даярдоо багыттары, адистиктер Окуу формасы  
1 550300 Филологиялык билим берүү    
Англис тили күндүзгү негизги тест,  англис тили
Кыргыз тили жана адабияты күндүзгү, дистанттык негизги тест,  тарых
Орус тили жана адабияты күндүзгү, дистанттык негизги тест, кыргыз тили
Немис тили күндүзгү негизги тест
2 550400 Социалдык – экономикалык билим берүү

Тарых

күндүзгү, дистанттык негизги тест, тарых

 

Технология-экономикалык факультет

 

Шифр Даярдоо багыттары, адистиктер Окуу формасы  
580100 Экономика
1   Каржы жана кредит күндүзгү, сырттан негизги тест, математика
Бухгалтердик эсеп, анализ жана аудит күндүзгү, сырттан негизги тест,  математика
2 670300 Транспорттук процесстердин технологиясы
  Жол  кыймылынын коопсуздугу жана уюштуруу күндүзгү, дистанттык негизги тест, физика
670100 Жерде жүрүүчү транспорттук техникалык машиналар жана комплекстер күндүзгү, дистанттык негизги тест, физика
670200 Транспорттук техникалык машиналарды жана  комплексттерди эксплуатациялоо күндүзгү негизги тест, физика
3 710200 Информациялык системалар жана технологиялар күндүзгү,

дистанттык

негизги тест жана физика же математика
710300 Колдонмо информатика күндүзгү негизги тест, физика же математика
4 640200 Электроэнергетика жана электротехника күндүзгү негизги тест, физика
5 520400 Социалдык иш күндүзгү негизги тест, тарых
6 580200 Менеджмент күндүзгү, дистанттык негизги тест, математика
550800 Кесиптик билим берүү күндүзгү негизги тест

 

Орто кесиптик билим берүү бөлүмү (колледж)

 

Адистиги Окуу формасы
1 Башталгыч класстарга билим берүүнүн педагогикасы күндүзгү, сырттан
2 Электр менен камсыздоо күндүзгү
3 Информацияны иштетүүнүн автоматташтырылган системасы жана башкаруу күндүзгү
4 Экономика жана бухгалтердик эсеп күндүзгү, сырттан
5 Укук таануу күндүзгү,сырттан
6 Китепкана таануу күндүзгү, сырттан
7 Мектепке чейинки билим берүү күндүзгү, сырттан
8 Автомобиль транспортторун оңдоо жана техникалык жактан колдоо күндүзгү
9 Дене тарбия күндүзгү
10 Технология (эмгек) күндүзгү
11 Социалдык педагогика күндүзгү

 

Документтерди кабыл алуу мөөнөтү 2017-жылдын 20-июнунан башталат. ТалМУнун колледжине абитуриенттерди кабыл алуу 9-класстын жана 11-класстын базасында, ал эми университетке кабыл алуу жалпы респуликалык тестирлөөнүн (ОРТ) жыйынтыгынын негизинде жүргүзүлөт.

Аз камсыз болгон студенттерге, жетимдерге, көп балалуу үй-бүлөдөн келген студенттерге университет тарабынан социалдык жактан колдоолор  көрсөтүлүп турат, башкача айтканда контракттан 50% чейин жеңилдиктер каралган.

 

ТалМУга тапшыруу үчүн төмөнкүдөй документтер талап кылынат:

  • Абитуриенттинректордуннаамынажазганарызы;
  • Жалпы республикалык тестирлөөнүн сертификаты;
  • Ортобилимижөнүндөгүмамлекеттикүлгүдөгүдокументтер (аттестат, диплом);
  • №086-У формасындагымедициналык справка;
  • Паспорт же башка документтердинкопиясы (күбөлүк, ID –карт ж.б.);
  • 3х4 өлчөмүндөгү 6 даанасүрөт.

 

  • Документтердикабылалуудареги:Талас шаары,К.Нуржанов көчөсү№25, аудитория 101.
  • Байланыш телефондору:    5-20-69, 5-37-98, 5-26-88, (0770402757,  0700402759).

 

  • Абитуриенттерге арналган «Ачык эшиктер күнү» 2017-жылы 27-апрелде саат 10:00 до ТалМУнун чон залында өткөрүлөт.

 

ТалМУ  — Сиздин келечегиңиз!

 

Прокрутить вверх