Талас мамлекеттик университетинде 2017-жылдын 28-сентябрында улуу манасчы С.Орозбаковдун 150 жылдыгына карата өткөрүлгөн «Алп манасчынын «Манас» ааламы» аттуу илимий-практикалык конференциянын Резолюциясы

Талас мамлекеттик университети 2017-жылдын 28-сентябрында «Алп манасчынын «Манас» ааламы» деп аталган илимий-практикалык конференцияны өткөрдү. Конференция кыргыз элинин улуу манасчысы Сагымбай Орозбаковдун 150 жылдыгына арналды.
Аталган конференцияга Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Талас облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгүнүн, Талас шаардык мэриясынын, Кыргыз улуттук “Манас Ордо” комплексинин, Талас телерадио компаниясынын ж.б. мекемелердин жетекчилери, жооптуу кызматкерлери, Талас мамлекеттик университетинин окумуштуулары менен студенттери катышып, келген коноктор сөз сүйлөштү.
Конференциянын катышуучулары аталган иш-чара Ыйман, адеп жана маданият жылынын алкагында улуттук жана инсан таануучулук маанидеги залкар манасчынын “Манас” ааламын таанып-билүү проблемасынын теориялык жана практикалык маселелерин талкуулоого арналып, илимий уюшкандыктын деңгээлинде өткөндүгүн белгилейт.
Анда кыргыз элинин улуу манасчысы Сагымбай Орозбаковдун өмүрү, чыгармачылыгы, анын “Манас” вариантынын тилинин көркөмдүгү, сөз байлыгынын түгөнгүс казынасы, эпостогу диний ишенимдердин чагылдырылышы, кыргыз элинин этномаданиятынын орчундуу маселелери тууралуу сөз козголуп, манасчынын жана анын өнөр казынасынын азыркы мезгилдеги кыргыз коомундагы орду, ролу жана маани-маңызы баса белгиленди.
Конференциянын пленардык жыйынында 5 баяндама угулуп, аларда конференциянын тематикасына байланыштуу орчундуу маселелер талкууланды. Докладдар жана билдирүүлөр өзүнүн мазмунунун тереңдиги, проблеманы кеңири жана терең ачып бергендиги менен айырмаланды.

Прокрутить вверх