Тарых жана коомдук илимдер кафедрасынын доценти М.М.Жусупова эл аралык илимий жыйындардын активдүү катышуучусу

Тарых жана коомдук илимдер кафедрасынын мүчөсү, т.и.к, доцент Жусупова Моймол Молдобековна 17-18-19-май күндөрүндө З.Бабур атындагы Анжиян мамлекеттик университетинде, Ош мамлекеттик университетинде жана Жалал-Абад мамлекеттик университетинде тарых багытындагы илимий-тажрыйбалык жыйындарга активдүү катышып келди. Жыйындарга өз илимий макалалары менен катышып, сертификаттарга ээ болуп келди.

Прокрутить вверх