Таза сессия сапаттуу билим

           30.05.2018ж. Гуманитардык факультетте видео камеранын алдында “табигый билим берүү” кафедрасынын окутуучу Молдалиева Жүзүмкан Наматбековна “Курактык анатомия, физиология жана гигиена” дисциплинасынан А-17, К-17, Р-17 группаларынан өз алдынча иштерин кабыл алды. Сынакта студенттердин өз алдынча иштери презентацияланып, анализге алынып, тиешелүү баллдарын маалымдоо менен жүрүп жатты.
Мындай көрүнүш ТалМУнун гуманитардык факультетинде жайкы сынак сессияларынын таза, жемкорлукка каршы ачык-айкын өтүп жатканын айгинелейт.

Прокрутить вверх