Илим департаменти илимий изилдөө иштерин каржылоого конкурс жарыялайт

КР Билим берүү жана илим министрлигинин алдындагы Илим департаменти 2019-жылга карата илимий изилдөө иштерине республикалык бюджеттин эсебинен каржылоо алууга катышуу үчүн конкурска билдирмелерди кабыл алуу башталгандыгын жарыялайт.

Конкурстук каржылоо илимдин төмөнкү багыттары боюнча жүргүзүлөт:

Медициналык илимдер:

 • Акушердик иштер жана гинекология
 • Эндокринология
 • Лор оорулары
 • Кардиология
 • Педиатрия
 • Жугуштуу оорулар
 • Дерматовенерология
 • Неврология
 • Онкология
 • Стоматология
 • Травматология жана ортопедия
 • Фтизиатрия
 • Хирургия
 • Нейрохирургия
 • Балдар хирургиясы
 • Анестезиология жана реаниматология
 • Гематология жана кан куюу
 • Ревматология
 • Урология
 • Трансплантология жана жасалма органдар
 • Пульмонология
 • Жүрөк кан-тамыры хирургиясы
 • Гастроэнтерология
 • Нефрология
 • Алдын алуучу медицина
 • Соттук  медицина
 • Фармакология, клиникалык фармакология
 • Клиникалык лаборатордук-инструменталдык диагностика
 • Калыбына келтирүү, медицина, спорттук медицина, дарылоо дене тарбиясы, курортология жана физиотерапия

Табият кубулуштары жөнүндөгү илимдер:

 • Математика
 • Механика
 • Физика
 • Астрономия
 • Химия
 • Фармацевтикалык химия
 • Биологиялык илимдер
 • География
 • Экология жана жаратылышты колдонуу
 • Гидрология жана суу ресурстары

Техникалык илимдер:

 • Машина куруу жана машиналар жөнүндө
 • Тоо-кен жана курулуш машиналары жөнүндө
 • Приборлорду иштеп чыгаруу
 • Радиотехника жана байланыш
 • Информатика жана эсептөөчү техника
 • Энергетика
 • Химиялык технологиялар
 • Азык-түлүк продуктуларынын технологиясы
 • Материалдардын технологиясы, текстиль буюмдары жана жеңил өнөр-жай
 • Транспорт
 • Курулуш жана архитектура
 • Электроника

Айыл-чарба илимдери:

 • Жүзүм өстүрүүчүлүк
 • Бак өстүрүүчүлүк
 • Мал чарбачылык
 • Аары чарбачылыгы
 • Балык чарбачылыгы
 • Куш чарбачылыгы
 • Дан эгиндери (арпа, жүгөрү, буудай, сулуу, кара буудай, куруч, гречка)
 • Буурчак дан эгиндери (буурчак, фасоль, соя, нокот)
 • Ветеринардык илимдер

Коомдук-гуманитардык илимдер:

 • Экономикалык илимдер
 • Юридикалык илимдер
 • Педагогикалык илимдер
 • Психологиялык илмдер
 • Социологиялык илимдер
 • Саясат таануу илимдери
 • Социалдык жана саясат таануу географиясы
 • Тарых илимдери
 • Философия илимдери
 • Филология илимдери
 • Көркөм өнөр илимдери

Конкурска катышуу үчүн билдирмелер конкурстук иш-кагаздарынын талаптарына ылайык папкага тиркелип (тиешелүү жерде анын өздүк талаптары менен төмөнкүлөр көрсөтүлөт: жиберүүчүнүн дареги, юридикалык жактын аталышы же жеке адамдын аты-жөнү, илимий изилдөөчүлүк боюнча конкурстун багыттары) төмөндөгү дарекке жиберилет: КР Билим берүү жана илим министрлигинин алдындагы Илим департаменти, Бишкек ш., Чуй проспектиси 256а, 209-кабинет.

Конкурска билдирүүлөрдү кабыл алуу мөөнөтү: 2018-жылдын 9-октябрынан тартып 2018-жылдын 9-ноябрында саат 17.00.

Конкурстук иш-кагаздар боюнча жана билдирмелерди даярдоо боюнча суроолорго түшүндүрмөлөрдү +996 312 642681, +996 553 012712, 0551-300803 телефондору аркылуу алса болот.

Эскертүү: Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 1999-жылдын 6-августундагы токтому менен бекитилген Илимий-изилдөө жана тажрыйба конструктордук иштердин долбоорлоруна мамлекеттик (көз карандысыз) илимий-техникалык экспертиза уюштуруунун жана жүргүзүүнүн тартиби жөнүндө жобосунун 5-пунктуна ылайык, илимий долбоорго республикалык бюджеттин эсебинен каржылоо алуу үчүн конкурска катышууга ар бир билдирүүчү сунуншталып жаткан долбоордун болжолдуу баасынын 0,5% өлчөмүндө (мамлекеттик бюджеттен каржылануучу республиканын жогорку окуу жайларды жана илимий-изилдөө мекемелерин кошпогондо) насыя акы которот. Билдирүү ээси аталган насыя акыны которуудан баш тарткан учурда сунуш кылынган долбоор каралбайт.

Эгерде конкурстун жыйынтыктары боюнча долбоордун ээси каржылоо алса, алдын-ала төлөнгөн насыя акы тиешелүү чыгымдардын суммасына кошулат. Четке кагылган долбоор үчүн төлөнгөн насыя акы кайтарылып берилбейт.

илимий изилдөө иштерин каржылоого конкурс

Прокрутить вверх