ТалМУнун тышкы байланыштар бөлүмү менен Талас шаарында жаңы ачылган «Перспектив» борбору студенттер үчүн чет өлкөлөргө чыгып окууга тапшыруу, стажировкадан өтүү.

ТалМУнун тышкы байланыштар бөлүмү менен Талас шаарында жаңы ачылган «Перспектив» борбору студенттер үчүн чет өлкөлөргө чыгып окууга тапшыруу, стажировкадан өтүү, билим берүү программаларына катышуу, тилдик курстардан өтүү, виза ачтыруу ж.б. маселелер жөнүндө кеңири маалымат беришип, билим алуу мейкиндигин кеңейтүү үчүн түзүлгөн мүмкүнчүлүктөрдү колдонууга кеңештерин беришип, студенттердин суроолоруна жооп беришти.

Прокрутить вверх