ТалМУнун алдындагы КОБББнын математика техникалык дисциплиналар секциясынын окутуучусу А. Орозалиев 25.11.21 КЭС-1-20 группасына “Инженердик жана компьютердик графика” дисциплинасынан университеттин деңгээлинде “Курама бирдиктерди курап чийүү” деген темада ачык сабак өттү.

ТалМУнун алдындагы КОБББнын математика техникалык дисциплиналар секциясынын окутуучусу А. Орозалиев 25.11.21 КЭС-1-20 группасына “Инженердик жана компьютердик графика” дисциплинасынан университеттин деңгээлинде “Курама бирдиктерди курап чийүү” деген темада ачык сабак өттү. Сабакта салттуу жана интерактивдүү ыкмаларды колдонду. Балдарга берилген тапшырманы ойлонууга багыттоо максатында” мээге чабуул ” ыкмасы менен командада иштөөгө жолдоду. Сабакта студенттер курама бирдиктерди курап чийүүнүн мааниси, кайсыл жерде колдонулары жана ал кандай эрежелер менен чийилерин таанып билишти. Чийменин катасы эмнеде, проекциялардын туура көрүнүшүн табууга аракеттенишип , берилген тапшырманы командаларда атаандашуу менен аткарышты. Сабак кызыктуу өттү. Сабакка катышкан окутуучулар сабакка жакшы ой пикирлерин айтышты.

Прокрутить вверх