«Кыргызстандагы математика билиминин жана илиминин тарыхы»

ТалМУнун математика, физика жана информатика кафедрасынын ага окутуучусу Жороев Автандил Кемеловичтин «Кыргызстандагы математика билиминин жана илиминин тарыхы» аттуу темадагы кандидаттык диссертациясынын талкуусу аталган кафедранын кеңейтилген отурумунда өткөрүлдү. Ага педагогика илиминин багыты боюнча 2 доктор, 6 кандидат, филология илими боюнча 1 доктор жана окутуучулар катышты. Талкууда окумуштуулар тарабынан диссертациялык иш боюнча сунуш-пикирлер айтылып, кызуу талкуу жүрдү. Диссертант суроолорго жооп берип, айрым сунуштарды кабыл алып, диссертациялык кеңешке ишти алып барганга чейин кайра карап чыгарын айтып, талкууга катышкандарга ыраазычылык билдирди. ТалМУнун окуу жана илимий иштери боюнча проректору, ф.и.д. С.С.Жумалиев диссертантка ийгилик каалап, окуу жайда билим берүү менен илимий изилдөө иштери тыгыз айкалышта жүргүзүлүүгө тийиш экенин, илимий иштердин жыйынтыктарын коомго, өндүрүшкө киргизүү зарылчылыгын, жыл сайын окуу жайдын аспирант-изденүүчүлөрү илимий иштерин ийгиликтүү коргоп жатышканын, профессордук-окутуучулар курамынын сапаттык көрсөткүчү жогорулап баратканын баса белгилеп өттү. О.э. кафедраларда аспиранттардын отчеттору алынып, диссертациялык иштер талкууланып, университеттин окумуштуулары диссертациялык кеңештерде мүчө, эксперт болушуп, аспиранттарга илимий жетекчи катары иш алып барып жатышканы да айтылды.

Прокрутить вверх