ТалМУда 2021-2022-окуу жылы жыйынтыкталып, бүтүрүүчүлөр
мамлекеттик сынактарын тапшырышууда

ТалМУда 2021-2022-окуу жылы жыйынтыкталып, бүтүрүүчүлөр мамлекеттик сынактарын тапшырышууда. Мамлекеттик аттестациялык комиссиялар жоопкерчилик менен иш алып барышып, бүтүрүүчү курстардын алган билимдерин калыс баалашып, келечектеги кесип ээлерине ак жол каалашууда.

Прокрутить вверх