Талас мамлекеттик университетинде сапат бөлүмү
уюштурган үч күндүк иш-чара аягына чыкты

Талас мамлекеттик университетинде сапат бөлүмү уюштурган үч күндүк иш-чара аягына чыкты. Акыркы эки күндө кыргыз тил кафедрасы боюнча Т. Айталиева «РАФТ» ыкмасы, Б. Ниясалиева «Элестерди башкаруу», Н. Алтыкеева «Эйнштейндик ойлонуу» жана Ж. Бейшекеева «Кыргыз тилин окутууда заманбап ыкмалар», орус тил кафедрасында Г. Турсалиева «Письменные дебаты», «Орфографическая эстафета» жана Р. Уркумбаева «Составление фигуры», англис тил кафедрасынан Өмүрбек кызы Умут менен Ж. Качкынбаевалар «Leopardu», тарых кафедрасынын окутуучусу А. Усубалиева «Медиа сабаттуулук жана маалыматтык коопсуздук», КОБББнын окутуучулары Б. Жоробекова жана А. Исаевалар «Керемет окуу» долбоору боюнча, МИФ кафедрасынын окутуучусу С. Боруева тарабынан «4С» ыкмасы боюнча мастер-класстар өтүлүп, п.и.д. профессор Ш. Курманкуловдун «Окутуунун жаңы парадигмалары жана компетенттүлүгү» темадагы семинары менен аяктады. Иш-чара суроо-жооп, талкуу, анализ менен жогорку деңгээлде өтүлдү. Иш-чаранын жүрүшү боюнча сапат бөлүмү боюнча адис М. Шайланова кыскача анализ жасап токтолуп, жалпы катышуучуларга ийгилик каалап кетти. Аягында ТалМУнун ректорунун м.а. С. С. Жумалиев жыйынтыктап, билим берүү сапатын көтөрүү, квалификациялык билимдерди жогорулатуу, билим менен илимди, инновация менен практиканы айкалыштыруу заман талабы экендигин баса белгилеп, активдүү катышуучуларга ыраазычылык каттарды тапшырды.

Прокрутить вверх