«Санарип Инсан» долбоорyy

Талас Мамлекеттик Университетинде студенттер үчүн “Санарип Инсан” долбоорунун алкагында кезектеги “Электрондук коммерция” боюнча аймактардагы бир күндүк тренинг болду.
Бир күндүк окутуулардын алкагында катышуучулар төмөнкү көндүмдөргө ээ болушат: Товар же сунуштала турган кызматтарды фото, видео жана тексттин жардамы менен бүгүнкү күндөгү базар талабына ылайык презентациялоо; тексттик сыпаттамасын түзүү; жарнама, пост, макала, техникалык мүнөздөмөлөр үчүн тексттерди жазуу жана копирайтинг сырларын ачуу. Ошондой эле, мобилография боюнча практика жүзүндө видео аркылуу жарыялоону; видеого тартууну, монтаждоо сырларын жана ага тиешелүү тиркемелер аркылуу электрондук аянтчаларга жайгаштырууну өздөштүрүшөт.
Талас Мамлекеттик Университетинде студенттер үчүн “Санарип Инсан” долбоорунун алкагында кезектеги “Электрондук коммерция” боюнча аймактардагы бир күндүк тренинг болду.
Бир күндүк окутуулардын алкагында катышуучулар төмөнкү көндүмдөргө ээ болушат: Товар же сунуштала турган кызматтарды фото, видео жана тексттин жардамы менен бүгүнкү күндөгү базар талабына ылайык презентациялоо; тексттик сыпаттамасын түзүү; жарнама, пост, макала, техникалык мүнөздөмөлөр үчүн тексттерди жазуу жана копирайтинг сырларын ачуу. Ошондой эле, мобилография боюнча практика жүзүндө видео аркылуу жарыялоону; видеого тартууну, монтаждоо сырларын жана ага тиешелүү тиркемелер аркылуу электрондук аянтчаларга жайгаштырууну өздөштүрүшөт.
“Санарип Инсан” долбоорунун максаты – Республиканын айыл аймактарында жашаган жаштарга жана аялдарга санариптик жана жашыл экономиканын иши боюнча билим берүү
Тренингди уюштурган Талас мамлекеттик университетинин бүтүрүүчүлөр Ассоциациясына чоң ыраазычылык билдирди.

Прокрутить вверх