Лицензия алуу

17.04.23. ТалМУнун бакалавриат жана магистратура, кесиптик орто билим берүү адистиктерин даярдоо максатында жаңы лицензияларды алууга берилген өтүнмөгө ылайык лицензиялык комиссия атайын иш сапары менен окуу жайга келди. Алгач университеттин материалдык-техникалык базасы менен таанышуу ниети менен окуу корпустарындагы китепкана, ресурстук борборлор, лаборатория, аудитория, компьютердик класстар ж.б. жайларды көрүп чыгышты. Андан кийин кадрдык курамдын квалификациялык-сапаттык көрсөткүчү, билим берүү программаларынын окуу-методикалык китептер менен камсыздалышы, тиешелүү укуктук-ченемдик иш кагаздарын карашты. Кафедра жана секция башчылары, университеттин администрациясы менен жолугушуп, өз ой-пикир, сунуштарын айтышты. Лицензияларды жаңыртып, заманбап адистиктерди ачуу менен окуу жайдын стратегиялык өнүгүүсүнө кеңири мүмкүнчүлүктөр түзүлмөкчү.

Прокрутить вверх