Эл аралык илимий-практикалык конференцияга чакыруу

эл аралык илимий-практикалык конференция 12-майда залкар жазуучу Чыңгыз Айтматовдун 95 жылдык мааракесине арналган «Манас жана Чыңгыз: улуттук нарк-насил, элдик таалим-тарбия жана ааламдашуу» аттуу эл аралык илимий-практикалык конференция өткөрүлөт.