ТалМУга жаңы компьютерлер алынды.

ТалМУга жаңы компьютерлер алынды. Техникалык мүнөздөмөсү жагынан (Intel Core i5 — 10400 2.9-4.3 GHz, DDR4 16 GB (8х2) PC — 25600 (3200 MHz) ж.б.) студенттердин IT компетенциясын өнүктүрүүгө, заманбап билимдерди берүү талаптарына жооп берген компьютерлер болуп эсептелет жана университетти санариптештирүү процессинде да жардамы тиет. Анткени жаңы окуу жылынан баштап бакалавриат жана кесиптик орто билим берүү бөлүмүндө (колледж) модуль, сынактарды алуу процесстери толук электрондук форматка өткөрүлүп, электрондук документ алмашуу тартиби менен жүрө баштайт. Учурда сентябрь айынан башталган АВН системасынан e-Bilim системасына өтүү процесси аяктап бүттү. Жаңы система аркылуу электрондук журнал, электрондук зачеттук китепче, бирдиктүү терезе, онлайн билим берүү, тапшырмалар, расписание, тестирлөө, рейтинг, окуу жүктөмдөрү, катышуу, жетишүү ж.б. сыяктуу процесстер жүргүзүлүүдө. Быйылкы окуу жылынан баштап дипломдук жана магистрлик иштер антиплагиат системасынан өткөрүлүп баштады. Ошондой эле, расмий иш кагаздарын жүргүзүү Infodocs системасы менен жүгүртүүгө өткөрүлдү. Буйруса, дагы жаңы компьютердик жабдууларды алуу боюнча иштер жүрүүдө.

Прокрутить вверх