Билим берүү кызматкерлеринин күнү

Урматтуу агай, эжекелер, урматтуу устаттар, Сиздерди 5-октябрь – Билим берүү кызматкерлеринин күнү менен куттуктайбыз! Мугалим кылымдардан бери келе жаткан эскирбеген ардактуу кесип. Кезинде дүйнөнү дүңгүрөткөн Александр Македонский дагы өзүнүн мугалими жөнүндө “мен жашаганым үчүн атама карызмын, ал эми жакшы жашаганым үчүн мугалимиме карызмын” деп өзгөчө белгилеген экен. Ар бир баланын дилин таап, сезимин ойготуп, келечегине жарык жол көрсөткөн адам – Улуу адам, мугалим! Акыл ою, терең билим-илими менен ай-ааламды кезген Альберт Эйнштейн: “чыгармачыл билдирүүгө жана билимге болгон кызыгууну ойготуу – мугалимдин жогорку чеберчилиги” деп мугалимдин адам жашоосундагы ролун баса белгилейт. Демек, коомго билим, тарбия берүүдө, маданият, илимий-техникалык прогресстин өнүгүүсүндө, дегеле адамдын адам болуп калыптануусунда мугалимдин эмгеги, орду, жашоодогу мааниси айтып бүткүс өзгөчө зор. Азыркы адам коомун мугалимсиз элестетүү кыйын, мүмкүн да эмес.
Келиңиздер, ар бир инсан өзүн окуткан мугалимине таазим этип, жылуу мамиле жасап, каалоо сөзүн айтып, көңүлүн көтөрө дем берип куттуктайлы!

Прокрутить вверх