Кызматташык — ийгиликтин башаты!

Кечээ, 2023-жылдын 9-октябрь күнү
Талас мамлекеттик университети менен «Мугалим» коомдук фондунун ортосунда өз ара кызматташуу боюнча меморандум түзүлдү. «Мугалим» коомдук фондунун төрагасы Саадабеков Зухридин Жумадилович келип, толук маалымат берди. Меморандумдун максаты билим берүү багытында кызматташуу.
ТалМУ тараптан бул долбоордун координатору болуп чет тилдер кафедрасынын окутуучусу Качкынбаева Жаңыл Жолунбековна бекитилди.

_______________________________________________

Вчера, 9 октября 2023 года
между Таласским государственным университетом и Общественным фондом «Мугалим» был подписан меморандум о сотрудничестве. «Саадабеков Зухридин Жумадилович, председатель Общественного Фонда дал полную информацию. Цель меморандума — сотрудничество в сфере образования.
Со стороны ТалГУ координатором этого проекта была утверждена Качкынбаева Жаныл Жолунбековна, преподаватель кафедры иностранных языков.

Прокрутить вверх