Түрк тилин оңой үйрөн!

Ушул жылдын июль айында Түркия элчилигинин жана Түрк кызматташтык жана кеңешчилик агенттигинин колдоосу менен Талас мамлекеттик университетинде түрк тилин окутуу борбору ачылган.
Туркия элчилигинин алдында Түрк тилин окутуу борбору аркылуу ТалМУнун окутуучуларына жана студенттерине түрк тилин үйрөтүү үчүн ыктыярчы келди Ал бир жыл Талас мамлекеттик университетинде иштемекчи. Волонтёр Юсуф Уней ТалМУнун ректору Жыргалбек Сабырбекович менен жолугушуп андан кийин окутуучулар жана студенттер менен жолугушту. Түрк тилин үйрөнүүгө кызыккан бардык окутуучуларды жана студенттерди борборго чакырабыз.

_______________________________________________

В июле этого года при поддержке посольства Турции и Турецкого Агентства Сотрудничества и Консультации в Таласском Государственном Университете был открыт Центр обучения турецкому языку.
В данный момент приехал волонтёр, который будет обучать целый год турецкому языку преподавателей и студентов ТалГУ.
Волонтер Юсуф Уней встретился с ректором ТалГУ Жыргалбеком Сабырбековичем, а затем встретился с преподавателями и студентами. Приглашаем в центр всех преподавателей и студентов, заинтересованных в изучении турецкого языка.

Прокрутить вверх