2-апрелде Билим берүү сапатын жакшыртууда

12-апрелде Билим берүү сапатын жакшыртууда ТалМУнун жаш окутуучулары менен иш алып баруу, аларды такшалтуу жана педагогикалык багыттагы жөндөм, көндүмдөрүн калыптандыруу максатында п.и.д., проф. Ш.Ж.Курманкулов «Окутуунун жаңы парадигмалары жана компетенттүүлүк» деген темада семинар өтүп берди. Семинарда ар кандай суроолор болуп, жогорку деңгээлде өттү.

Мындай семинарлар улантыла бермекчи.

Прокрутить вверх