Билим берүү программаларын жана уюмдарын аккредитациялоо агенттиги Талас мамлекеттик университетинде институционалдык жана программалык аккредитациялоо ишин ийгиликтүү жыйынтыктады.

Билим берүү программаларын жана уюмдарын аккредитациялоо агенттиги Талас мамлекеттик университетинде институционалдык жана программалык аккредитациялоо ишин ийгиликтүү жыйынтыктады.

Жыйынтыгында жалпы катышуучуларга Билим берүү программаларын жана уюмдарын аккредитациялоо агенттигинин директору тех.и.д, профессор Б.И.Исмаилов “ Роль инженерного образования и развитии экономики КР” деген темада лекция окуп, маалымат берди.

Прокрутить вверх