DEFA

DEFA – “Кыргызстандагы окуу жайларда финансылык автономияны өнүктүрүү”

Кыргызстанда жогорку билим берүү тармагында европалык стандарттарга ылайыктуу жогорку билим берүү реформалары жүргүзүлүүдө. Мында Болон процессин жана жогорку билим берүүнүн европалык сапат стандарттарын киргизүүгө өзгөчө басым жасалат. Учурда улуттук квалификациялык база иштелип чыккандыгына карабастан, каржылык башкаруу системалары жогорку окуу жайлардын көз карандысыздыгына жетишээрлик көмөк көрсөтпөй жатат. Финансылык көз карандысыздык аспектиси университеттин автономия системасында маанилүү орунду ээлейт.

Бул долбоор университеттин өз алдынча башкаруусунун жаңы системаларын пилоттук түрдө колдонууга жана кеңейтүүгө жана финансылык көз карандысыздыкты жогорулатууга арналган. Долбоор Кыргызстандын ЖОЖдорунун каржылык, экономикалык көз карандысыздыгын жогорулатуунун мындан аркы перспективаларын изилдейт.

Долбоордун максаты:

ЖОЖдордун жана жооптуу министрликтердин ЖОЖ системасын модернизациялоо боюнча потенциалын жогорулатуу;

Экономиканын жана эмгек рыногунун глобалдашуусунун, климаттын жана демографиялык өзгөрүүлөрдүн шартында ЖОЖдордун финансылык-чарбалык ишмердүүлүгүнүн өз алдынчалыгын жогорулатуу;

Кыргыз Республикасындагы жогорку билим берүүнүн сапатын жогорулатуу жана анын эмгек рыногу жана коом үчүн актуалдуулугун, ошондой эле университеттердин илимий-изилдөө ишмердүүлүгүнүн айкындуулугун жана атаандаштыкка жөндөмдүүлүгүн жогорулатуу.

Партнерлор

КМТУ – И.Раззаков атындагы Кыргыз мамлекеттик техникалык университети (Кыргызстан, координатор),

Кыргыз Республикасынын Эл аралык университети (Кыргызстан),

К.Тыныстанов атындагы Ысык-Көл мамлекеттик университети (Кыргызстан),

Ош Мамлекеттик Университети (Кыргызстан),

Талас Мамлекеттик Университети (Кыргызстан),

С.Нааматов атындагы Нарын мамлекеттик университети (Кыргызстан),

Адам университети (Кыргызстан),

Эл аралык Медицина мектеби (Кыргызстан),

Ататүрк-Алатоо Эл аралык университети (Кыргызстан),

Юридикалык жактардын Ассоциациясы «Кыргыз Республикасынын ЖОЖдорунун Ассоциациясы» (Кыргызстан, Өнөктөш ассоциация)

КР Билим берүү жана илим министрлиги (Кыргызстан)

Otto-Von-Gericke-Universitaet Magdeburg (Германия)

CESIE (Италия),

UNIFI – Universita Degli Studi Di Firenze (Италия).

Kick-off meeting of the project DEFA

Study visit to Germany and Italy

Семинар по ESG

Workshop in Osh

Көндүмдөрдү өнүктүрүү борборунун ачылыш аземи И.Раззаков атындагы КМТУ

Прокрутить вверх