КОБББнын билим берүү максаты

Келечектеги адистердин профессионалдык ишмердүүлүгүн, компетенттүүлүгүн окуу процесинде ийгиликтүү калыптандыруу, иновациялык методдорду жайылтуу жана окутуунун жыйынтыктарына толук түрдө жетишүү.

Билим берүү программалары

Прокрутить вверх