Техникалык процесстердин технологиялары кафедрасы

РАЕВА ЧЫНАРКҮЛ ТУРГУНБЕКОВНА – кафедра башчысы, педагогика илимдеринин кандидаты.

Техникалык процесстердин технологиясы» кафедрасы ТалМУнун ректорунун №214 буйругунун негизинде 2016-жылы сентябрь айында «ИСТ», «ОБД» жана «ЭС» кафедраларынын негизинде уюшулган.

Кафедра:

710200 «Информациялык системалар жана технологиялар экономикада»

670300 «Жол кыймылынын уюштурулушу жана коопсуздугу»

640200 «Электр энергетикасы жана электротехника» тармактары боюнча адистерди чыгаруучу кафедра болуп эсептелет.

Кафедранын бекитилген штаттык курамында 10 окутуучу эмгектенет. Алардын ичинен 1 илимдин доктору, 4 доцент (3 илимдин кандидаттары), 2 ага окутуучу, 2 окутуучу, 1 методист бар. Кафедранын профессордук-окутуучуларынын сапаттык курамы 50 % түзөт.

Кафедранын материалдык-техникалык базасында 2 компьютердик класс жана 4 лабораториялык кабинеттер бар. Биринчи компьютердик класста акыркы муундагы Intel core TM (i5) 5 компьютер, Intel(R) Celeron  2 даана, Pentium(R) – 2 ядерлүү 8 даана компьютер орнотулган, экинчи залында  Pentium  – 4. 2 ядерлүү 4 даана, Intel(R) Celeron  3 даана компьютер орнотулган. Бардык компьютерлер локалдык тармакка, INTERNETке кошулган.

670300 «Транспорттук процесстердин технологиясы» адистигинде ЖКЭ, ТКК, ТТТО, ТСУДД жана ТКМ дисциплиналары үчүн жол белгилери боюнча стендер, планшеттер, сүрөттөр менен жабдылган 3 класс, 1 окуу – өндүрүштүк лаборатория жана илимий-изилдөө лабораториясы бар. Окуу өндүрүштүк лабораториясы «Транспорт техникасы, тейлөө жана оңдоо» дисциплинасына багытталган.

“ТПТ” кафедрасы жогорку квалификациалуу кадрларды даярдоонун сапатын жогорулатуу максатында айыл өкмөттөрү, областык, райондук, шаардык мекеме-уюмдар, өнөр-жай ишканалары, коомдук мекемелер, налог башкармалыгы, соцфонд башкармалыгы, АК “Талас-Сүт”, АК “Биримдик”, КБ “Кыргызстан”, “Кыргызпочтасынын” Таластагы филиалы, микрокредиттик компания жана банкттар менен келишимдин негизинде иш жүргүзүп, адистерди даярдоо, кызматка кабыл алуунун вакансиясын жүргүзүү ж.б. багытта иш алып барат.

Кафедранын Ж. Баласагын атындагы КУУнун, И. Арабаева атындагы КМУнун, КГУСТАнын, Ош технологиялык институттарынын кафедралары менен илимий, окуу-методикалык жактан байланыштары бекем.

Акыркы 5 жыл аралыгында илим-изилдөө иштеринин жыйынтыгы боюнча кафедранын окутуучулары тарабынан 7 патент алынган жана 200 макала, 6 китеп жана 50 усулдук көрсөтмө жарык көргөн.

670300 «Жол кыймылынын уюштурулушу жана коопсуздугу» адистиги 2017-2018 окуу жылында EdNet агентствосунан аккредитациядан 4 жылдык мөөнөткө өттү.

Кафедра бардык өндүрүштүк тармакта иштөөгө жогорку квалификациялуу, профессионалдуу, атаандаштыкка жөндөмдүү адистерди даярдоо мүмкүнчүлүгүнө ээ.

Прокрутить вверх