Документтер

Окуу процессин уюштурууда төмөнкү документтер бар:

  • Билим берүүнүн мамлекеттик стандарты;
  •   Окуу план, жумушчу окуу план;
  •   ОМКлар иштелип чыккан;

Пландалган окуу жүктөмдөрү толугу менен окуу планын жана жумушчу программалардын талабына ылайык аткарылат. Секциянын кеңешмесинде окутуучулардын иш пландары, окуу процессинин жүрүшү жөнүндө маселелер каралып турат.

Прокрутить вверх