Педагогика секциясы

________________

МУГАЛИМИ КҮНДӨЙ ТИЙСЕ ЧАЧЫРАП, СТУДЕНТИ ГҮЛ СЫЯКТУУ АЧЫЛАТ

Педагогика секциясынын баскан жолу.

         ТалМУнун ректорунун  28 — июль 2009 — жылдын  № 62/6 буйругунун

негизинде  КОБББ базасында түзүлгөн.                 

2009-жылдын 1-сентябрынан баштап Талас мамлекеттик университетинин ректорунун буйругу менен «Табигый-экономикалык илимдер» секциясынын курамында  ачылган.  Жаны ачылган секцияны Изабаева Индира Кенжебековна эң алгачкылардан болуп жетектеген.

 2012 – жылдын жаңы окуу жылынан баштап  «Педагогика жана табигый илимдер» секциясы  деп аталып, Ташматова Жыпар Талайбековна жетектеген.

Секциянын түптөлүшүнө И.К. Изабаева, А.Б. Барпыбеков, К.Ж. Наржигитова, А.Э. Сейдакматова, С.А. Момоконова, Ы. Насипбаева, С.О. Сыдыгалиева, А. Байкеева   ж.б. салымдары чоң.   

2016-жылдын,  сентябрь  айынан  баштап  КРнын эл агартуунун  мыктысы, философия илимдеринин кандидаты, доцент  Кудабаева Гулира Байдылдаевна жетектеп келе жатат.

Педагогика секциясынын максаты жана милдеттери

«Педагогика» секциясынын негизги максаты  жана милдети болуп,  жеткиликтүү билим берүү, Республиканын жана Талас аймагынын туруктуу социалдык- экономикалык жактан өнүгүүсү үчүн, компетенттүү жана атаандаштыкка жөндөмдүү адистерди даярдоо болуп саналат.

Педагогика секциясынын бекитилген штаттык  курамында 15 окутуучу эмгектенет. Алардын ичинен 2 кош жумушчу. 1 илимдин доктору жана 1 илимдин кандидаты, 4 магистр, 6 билим берүүнүн мыктысы бар. Секциянын профессордук-окутуучуларынын сапаттык курамы  18% түзөт.

Педагогика секциясы  төмөндөгү 2 адистикти дайындап чыгарат 

  • 050709 Башталгыч класстарды окутуу» адистиги. 9-кл базасында 2 жыл, 10 ай, 11-кл базасында 1жыл 10 ай окушат.

050704 «Мектепке чейинки билим берүү» адистиги. 9-кл базасында 2 жыл, 10 ай, 11-кл базасында 1жыл 10 ай окушат.

Төмөндөгү адистиктер боюнча күндүзгү окуу бөлүмүнөн тышкары сырттан окуу бөлүмүндө да окуша алышат. Сыртан окуу бөлүмүндө 2 жыл 6 ай окушат.

Педагогика секциясы тарабынан иш берүүчүлөр менен бүтүрүүчүлөрдүн жолугушуулары системалуу түрдө уюштурулуп, ал окуу жайдан тышкары форматта да ишке ашырылып турушат. Иш берүүчүлөрдү сурамжылоо жүргүзүлүп, студенттер менен жумуш берүүчүлөр ортосунда жолугушуулар үзгүлтүксүз жүргүзүлөт.

Мындан тышкары, Талас облустук усулдук борбору менен жана Талас шаары,Талас, Айтматов, Бакай –Ата, Манас райондорунун билим берүү мекемелеринен педагогикалык практиканы өтүү боюнча келишимдер түзүлүп, мектептердин жана бала бакчалардын жетекчилери менен дайыма тыгыз байланышта иш жүргүзүп келүүдө.

Педагогика секциясында жыл сайын башталгыч класстарды окутуу жана мектепке чейинки билим берүү адистиктеринин ата-энелери менен жолугушуу уюштурулуп турат. Ата-энелер менен окуу жайдын ортосунда тыгыз байланышта иш алып барылат.

ТалМУ нун деңгээлинде “Жылдын мыкты студенти 2023″ КП-2-21 группасынын студенти Джакшылыкова Эльнура

Педагогика секциясынын материалдык базасы адистик предметтердин талаптарына толук жооп берет. Секциянын материалдык-техникалык базасында №102 “Математикалык түшүнүктөрдү өнүктүрүү”, №103 “Көркөм өнөр ишмердүүлүгү жана башка методикалар”, №104 “Педагогика жана психология”, №205 “Мектепке чейинки билим берүү” багытындагы методикалык кабинеттер бар.

Билим берүү программасын ишке ашырууда окуу база жана аудиториялык фонддор студенттердин контингентине жооп берет.

Билим берүү программасы бардык курстар жана дисциплиналар боюнча окуу-усулдук документациялар жана материалдар менен камсыздалган ар бир окуу дисциплинасына ОУК мазмуну Интернет тармагына же окуу жайдын локалдык тармагында жайгаштырылган. Ар бир студентке китепкананын фонду жеткиликтүү, анда негизги билим берүү программасы боюнча бардык дисциплиналардын тизмеси бар.

Прокрутить вверх