Талас мамлекеттик университетинде 17-ноябрдан 22-ноябрга чейин Россия Федерациясынын В.М.Шукшин атындагы Алтай мамлекеттик гуманитардык-педагогикалык университетинин “Орус тили дуйнолук алкакта” аттуу эл аралык илимий-агартуучулук форумунун алкагында “Кыргызстанда орус тилинде билим беруу” аттуу эл аралык билим беруу марафону болуп өттү.

Талас мамлекеттик университетинде 17-ноябрдан 22-ноябрга чейин Россия Федерациясынын В.М.Шукшин атындагы Алтай мамлекеттик гуманитардык-педагогикалык университетинин “Орус тили дуйнолук алкакта” аттуу эл аралык илимий-агартуучулук форумунун алкагында “Кыргызстанда орус тилинде билим беруу” аттуу эл аралык билим беруу марафону болуп отот. Бугун бул иш-чаранын ачылышы болду. Алгач Талас мамлекеттик университетинин ректору А.Ш. Упенов, В. М. Шукшин атындагы Алтай мамлекеттик гуманитардык педагогикалык университетинин ректору Макрецова Людмила Алексеевна куттуктоо создорун айтышты. Андан сон В.М. Шукшин атын. окуу жайдын уюштуруу комитетинин торагасы, долбоордун жетекчиси, ф.и.к., илимий-изилдоо болумунун башчысы М.С Власов, уюштуруу комитетинин мучосу, философ.илим.канд., окуу жайдын ага илимий кызматкери А.М. Беспалов, В.М. Шукшин атын. Алтай мамлекеттик гуманитардык педагогикалык университетинин тарыхчысы, фотограф жана оператору Д.Д. Докучаева оз ара биримдикте кызматташуу жонундо жана иштин журушун тушундуруп, андан кийин иш-чара оффлайнда, онлайнда мастер-класстар менен уланууда. Бул Эл аралык билим беруу марафонуна Талас облусунун билим беруу борборунун болум башчысынын орун басары Б.Т. Омурканов да оз куттуктоосун айтып, мектептин, бала- бакчанын орус тилчилери активдуу катышууда.

Прокрутить вверх