Мамлекеттик педагогикалык практиканын жыйынтыктоочу конференциясы болуп өттү

ТалМУнун Табият таануу жана педагогика факультетинде Мамлекеттик педагогикалык практиканын жыйынтыктоочу конференциясы болуп өттү. Студенттер педагогикалык практиканын жыйынтыктоочу конференциясында презентация жасоо менен отчетторун тапшырышты. Конференцияга ТалМУнун окуу жана илимий иштер проректору ф.и.д., профессор Жумалиев С.С., ТТПФнын деканы б.и.к., доцент Койчуманов З.Т., Табият таануу кафедрасынын башчысы б.и.к., доцент Ташибекова З.М., Педагогика жана башталгыч билим беруу кафедрасынын башчысы п.и.к., доцент Умарбекова А.А., Математика, информатика жана физика кафедрасынын башчысы п.и.к., доцент Стамалиева К.А. жана кафедранын окутуучулары, практиканын жетекчилери катышышты. Конференциянын жыйынтыгында активдуу студенттерге факультеттин грамоталары тапшырылды.

Прокрутить вверх