Квалификация жогорулатуу курстарынан өтүү

Талас мамлекеттик университетинин профессордук-окутуучулар курамынын 63%, колледждин 50% 2022-2023-окуу жылында квалификацияларын жогорулатуу курстарынан өтүштү. Негизинен педагогика жана психология, методика, инновациялык технологиялар, заманбап окутуу ыкмалары, STEAM, IT компетенциялар сыяктуу азыркы учурдагы эң зарыл багыттар боюнча квалификациялык курстарга катышышып, 12, 72, 180 сааттык сертификаттарга ээ болушту. Университет тарабынан биология, тарых, адам жана коом, педагогика дисциплиналары боюнча квалификацияны жогорулатуу курстары уюштурулуп, борбордогу жогорку окуу жайларынан атайын тренерлер чакыртылып өткөрүлдү. Россиянын Москва шаарында жайгашкан окуу жайлардан
2 окутуучу стажировкадан өтүп келишти. Профессор, п.и.д. К. Акматов тарабынан «Мугалимдин кесиптик чеберчилигин өркүндөтүү» (72 саат), т.и.к., доцент Р. Зайниев тарабынан «Тарых», «Адам жана коом» предметтерин окутуудагы компетенттүүлүктөрдү калыптандырууда жана окутуунун сапатын жогорулатууда инновациялык технологияларды колдонуу» (72 саат) аттуу темаларда квалификациялык курстар өтүлдү. Ошондой эле «Туруктуу өнүгүү үчүн билим берүү жана биоартүрдүүлүктү сактоо», » Заманбап сабак даярдоонун жана уюштуруунун усулдары» (72 саат) ж.б. квалификацияны жогорулатуу курстары өткөрүлдү.

Прокрутить вверх