Табият таануу жана педагогика факультети

Койчуманов Замир Турарбекович

Факультеттин деканы, биология илимдеринин кандидаты, доцент

Табият таануу жана педагогика факультетинин миссиясы:

Азыркы коомдун экономикалык өнүгүүсүнө багытталган компетенттүү адистерди даярдоо.

Табият таануу жана педагогика факультети  төмөнкү кафедралар менен иш жүргүзөт:

 • Табият таануу кафедрасы: биология адистиги-540102  география адистиги—  540103
 • Химия адистиги
 • Айыл чарбасынын бакалавры
 • педагогика– 540605
 • математика- 540201
 • информатика-540203

Профессордук — окутуучулар курамы

Факультетте жогорку квалификациялуу илимий – педагогикалык кадрлар  эмгектенишет: 16 илимдин кандидаттары, доценттер.  Андан тышкары аспирант-изденүүчүлөр жана магистранттар  жалпы профессордук- окутуучулар курамынын 40 % түзүшөт.

Табият таануу жана педагогика факультети  бүгүнкү  күндө тышкы  байланыштар бөлүмү аркылуу Сорос Фонду, ДААД, ТЕМПУС, ЛОГО, НАБУ ж.б.  эл аралык  уюмдар менен  кызматташтыкта иш алып барууда.

Табият таануу жана педагогика факультетинин курамы төмөнкү кафедралардан турат:

 • Биология жана география кафедрасы «Биология» кафедрасы Талас мамлекеттик университетинин негизги окуу бөлүмү болуп 1996 жылы уюшулган, ал эми 2015- жылы «Биология жана география» кафедрасы болуп кайрадан түзүлгөн. «Биология» адистигинин бүтүрүүчүлөрүнө  «биология мугалими», «География» адистигинин бүтүрүүчүлөрүнө «география мугалими» квалификациялары ыйгарылат. Биология, география квалификациясына ээ болгон адистер азыркы стандарт боюнча «кенири профилдүү» каралып  билим берүү мекемелеринде жана төмөнкү тармактарда эмгек жолун уланта  алышат: педагогикалык, илимий-усулдук, социалдык -педагогикалык, социалдык, тарбиялык, маданий-өнүктүрүү, медициналык, СЭС (санэпидемстанция), мамлекеттик стандарт, жаратылышты коргоо, фитосанитария, башкаруу, ӨКМ (өзгөчө кырдаалдар министрлиги), туризм тармактарында.
 • Химия кафедрасы: Химия  кафедрасы Талас мамлекеттик университетинин негизги окуу бөлүмү болуп 2002-жылы 28-июнда ачылган. Кафедранын бүтүрүүчүлөрүнө «химия мугалими» квалификациясы ыйгарылат, андан тышкары   судмедэкспертизада, санэпидемстанцияда, сүт комбинаттарында, дарыканаларда, медициналык лабораторияларда, кен чыккан жерлерде лабораториялык анализдерди жүргүзүп эмгектенише алышат.
 • Биоинженерия  кафедрасы: «Экология» кафедрасы 2001-жылы уюшулган, 2006-жылы EBAK долбоору боюнча  «Айыл чарба бакалавры» адистиги ачылгандыгына байланыштуу   «Экология жана айыл чарба» кафедрасы болуп кайрадан түзүлгөн. Кафедранын бүтүрүүчүлөрү айлана чөйрө башкармалыгында, ӨКМ де ( өзгөчө кырдаалдар министрлиги) , айыл өкмөттөрдө, суу чарбачылыгында, банктарда  агроэкономист болуп эмгектенишүүдө.
 • Педагогика кафедрасы: Кафедра 1996-ж уюшулган жана «Башталгыч класстын мугалими» адистигин даярдап келет. Милдеттүү түрдө окутулуучу предметтерден тышкары студенттер бир канча атайын психологиялык-педагогикалык жана жалпы билим берүүчү курстарды өз алдынча тандай алышат. Андан тышкары «Мектепке чейинки педагогика», «Социалдык педагог» кошумча адистиктерине ээ болушат.
 • Математика, физика жана информатика кафедрасы: 540402 математика адистиги  Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана Илим Министрлигинин  2000-жылдын 29-декабрындагы №752/1 буйругунун негизинде  бекитилген. Кафедранын бүтүрүүчүлөрүнө «Математика мугалими» квалификациясы ыйгарылат.    Математика адистигин аяктагандар ар кандай тармактарда иштөөгө жөндөмдүү жана төмөнкү кесиптик ишмердүүлүккө даяр болушат: педагогика, илимий-методикалык, экономикалык, социалдык-педагогикалык, тарбиялык, маданий, социалдык-башкаруу. Математика адистигинин бүтүрүүчүлөрү өз билимдерин  төмөнкү  багыттар боюнча аспирантура жана магистратурада уланта алышат:  математика, экономика, педагогика, психология, философия жана техника илимдери.Кафедранын бүтүрүүчүлөрүнө «информатика мугалими» квалификациясы ыйгарылат.  Биздин бүтүрүүчүлөр область боюнча жалпы билим берүүчү мектептерде, лицейлерде,  колледждерде, жогорку окуу жайларында, улуттук телерадиокомпаниясында жана компьютердик борборлордо,  НПОлордо , финансылык компанияларда , банктарда эмгектенишүүдө.

051 052

Факультетте жогорку илимий квалификациялуу 16 илимдин кандидаты жана доценттери эмгектенет. Ал эми аспирант-изденүүчүлөр менен магистранттардын саны профессордук-окутуучулар курамынан 40%ды түзөт. Биздин  факультеттин айрым бүтүрүүчүлөрүнүн  ысымдары республикабызда белгилүү экенин сыймыктануу менен айтсак болот. Айталы: Б.К.Кадыркулов – Талас аймактык айлана-чөйрөнү жана токой чарбачылык агентствосунун жетекчиси; К.Айтбаев — КР УИАнын илимий кызматкери, физика-математика илимдеринин кандидаты; З.Т.Койчуманов — ТалМУнун экология жана айыл чарба кафедрасынын доценти, биология илимдеринин кандидаты ж.б.

054 053

Табият таануу жана педагогика факультетинин өсүп-өнүгүшүндө ТалМУнун ардактуу профессору, п.и.к., доцент К.К Кыдыралиев; х.и.к., доцент К.А.Жусупова; филос.и.к., доцент Г.Б.Кудабаева; п.и.к., доцент К.А.Стамалиева; п.и.к., доцент А.Ж.Ажибаева; п.и.к., доцент М.Т.Раева; б.и.к., доцент З.М.Ташибекова; б.и.к., доцент Ж.С.Сагынбеков; г.и.к., доцент Г.Ч.Дөңбаева; а.ч.и.к. А.И.Абдыкаирова;  филос.и.к., доцент М.М.Калманбетов; ага окутуучу З.Конгайтиева, эл агартуунун мыктысы З.Акматалиев, эл агартуунун мыктысы Ж.Н.Молдалиева, эл агартуунун мыктысы А.Умарбекова ж.б. тажрыйбалуу окутуучулардын салымы абдан зор.

056 055

Табият таануу жана педагогика факультети бүгүнкү күндө тышкы  байланыштар бөлүмү аркылуу Сорос фонду, ДААД, ТЕМПУС, ЛОГО, НАБУ жана башка  эл аралык  уюмдары менен тыгыз кызматташтыкта иш алып барууда.

Табият таануу жана педагогика факультетин кезегинде Э.Абдраимов, Т.Жусупбеков, Г.Дөнбаева, Д.Кенжебаевдер жетектеп келишсе, 2015-жылдан тарта доцент У.Ж.Мырзабекова жетектеп келет. Окуу жана тарбия иштери боюнча декандын орун басары болуп В.К.Бешкемпирова үзүрлүү иштеп келе жатат.

Биздин факультетке кош келиңиздер!

Документтерди кабыл алуу мөөнөтү 2016-жылдын 20-июнунан башталат. ТалМУнун колледжине абитуриенттерди кабыл алуу 9- класстын жана 11- класстын базасында, ал эми университетке кабыл алуу жалпы республикалык тестирлөөдөн (ОРТ) жыйынтыгынын негизинде жүргүзүлөт.

ТалМУга тапшыруу үчүн төмөнкүдөй документтер талап кылынат:

 • Абитуриенттин ректордун наамына жазган арызы;
 • Орто билими жөнүндөгү мамлекеттик үлгүдөгү документтер (аттестат, диплом);
 • № 086-У формасындагы медициналык справка;
 • Паспорт же башка документтердин копиясы (күбөлүк, ID- карт ж.б.)
 • 3 4 өлчөмүндөгү 6 даана сүрөт.

Документтерди кабыл алуу дареги: Талас ш., К. Нуржанов көчөсү №25, 101-дарскана.

Байланыш телефондору: 5-20-69, 5-30-95  (0770 402757, 0707 402759)

Scroll to Top